หจก.กีรติดำรง (ร้านเจ็งน่ำล้ง)

365-369 ถ.ทรงวาด  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-2211272

บจ.ทวีชัยเดอะคิทเช่นคอร์เนอร์
(ร้านเครื่องครัวทรงวาด)

38 ซ.เสียบฯฝั่งเหนือ 8  แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ 10160

หจก.สรรพสิริของใช้ในครัว (ร้านเฮงไต้เชียง)

199-201  ถ.ทรงวาด  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-2222518

บจ.อำรุงทรัพย์ (ร้านหยู่ย่งจั่น)

830/110 ซ.แสงจันทร์ ถ.เจริญกรุง  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  โทรศัพท์ : 02-2221392

แหลมสินไทย (ร้านเลี่ยงเซ่งไถ่)

77/48-50 ถ.ทรงวาด  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6225270

บจ.ต.สะพานหันเครื่องครัว (ร้านเตียวซุ่นฮวด)

77/48-50 ถ.ทรงวาด  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-6225270