หจก.ร่วมวิวัฒนากิจ (ร้านเลี่ยงฮะฮวด)

133 ถ.เยาวพานิช  แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์   กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท์ : 02-222-1392

บจ.ชัยเจริญถาวรคิทเช่นแวร์
(ร้านเฮียบเฮงฮวดจั่น)

120,122  ถ.พุทธมณฑลสาย 3  แขวงทวีวัฒนา   เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  โทรศัพท์ : 02-441-3514-5

บจ.ที.เอส.เอช (ร้านไท้เส็งเฮง)

49 ถ.เฉลิมเขตร์ 1  แขวงวัดเทพศิรินทร์  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-453-1145

หจก.สหตั้งง่วนเฮง (ร้านตั้งง่วนเฮง)

24-26  ถ.อนุวงศ์  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100    โทรศัพท์ : 02-224-8050

บจ.ยิ่งยงพัฒนาพาณิชย์ (ร้านยงฮะฮวด)

15 ซ.สาธุประดิษฐ์12  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120  โทรศัพท์ : 02-307-8393-4

หจก.ภาชนะฮะเซ่งเฮง (ร้านฮะเซ่งเฮง)

610/1-2  ถ.ทรงวาด  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-622-6262

บจ.ลิ้มอิวกี่ (ร้านลิ้มอิวกี่)

841-865  ถ.มังกร  แขวงจักรวรรดิ  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100  โทรศัพท์ : 02-224-6376